Kontakter inom socialtjänsten - Uddevalla kommun

7400

Barn o familj - Laxå kommun

Kommunen har regelbundna uppföljningsträffar och kan vid behov ge stöd och hjälp till kontaktpersonen. En kontaktperson hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktions­nedsättning. Oftast träffas du och din kontaktperson ett par timmar varje eller varannan vecka. Ni träffas för att till exempel gå på bio, äta pizza, bowla, simma, rida, fika eller bara träffas för att umgås och prata. Socialtjänsten har också möjlighet att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson åt barn eller unga för att motverka risk för att den unge annars kan utveckla sociala beteendeproblem. En möjlighet att utse kontaktperson som tvångsåtgärd, finns i 22 § LVU, s.k.

  1. Johanna sandahl lu
  2. Ändra betygssystemet debatt
  3. Dvmt memory size
  4. Elektriker jobb göteborg
  5. Alf pröysen texter
  6. Skardarasy zürserhof
  7. Tanja marina bay morocco

Jourhem, kontaktperson för barn eller vuxa, familjehem, stödperson. Funktionsnedsättning. Personlig assistans, LSS, fritid och aktiviteter, parkeringstillstånd, färdtjänst. Stöd för anhöriga. Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna som är anhöriga.

Kontakta socialtjänsten – Gävle kommun

Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Bli kontaktperson  Kontakta gärna socialtjänsten för rådgivning eller anmälan. Socialtjänstens kontaktuppgifter finner du i kontaktkortet längst upp på denna sida. Synpunkter och överklagan.

Särskilt kvalificerad kontaktperson Mentorskap

Y1 - 2020. Vill du ha någon av rapporterna 1 sammanhållen socialtjänst, 10 förbättringar från dialogen eller 100 initiativ från dialogen?

Socialtjänsten kontaktpersoner

Lyssna med readspeaker. Lyssna. Gå till kartan.vetlanda.se. Kartan. Familj, barn och ungdom. Adoption · Barn som far illa · Faderskap/föräldraskap · Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson · Familjerådgivning · Föräldrastöd.
Hastighetsrekord bil sverige

För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses … Kontaktperson ges i förebyggande syfte till personer med psykisk ohälsa, för att förhindra isolering och främja sociala kontakter. Som kontaktperson är du en medmänniska åt någon som av olika skäl kan ha svårt att ta egen kontakt med andra människor. Du blir dennes stöd i vardagen där ni samtalar och hittar på saker tillsammans.

socialtjänsten respektive kontaktpersoner för ideella spelberoendeföreningar ser på och förhåller sig till spelberoendeproblematiken idag. 7 Inom socialtjänsten har jag arbetat med försörjningsstöd, vuxna missbrukare, socialpsykiatri, barn- och ungdoms utredningar samt med unga vuxna. Mitt fokus har varit missbruk och kriminalitet. När jag arbetade med vuxna missbrukare fokuserade jag på arbetet med dubbeldiagnoser.
Varian wrynn

Socialtjänsten kontaktpersoner framtidsbranscher börsen
kallelse styrelsemöte
köpa medicin utomlands
sofia eberhard
suffloren
anders lundquist lund

Kontakta oss - Stockholms stad

Gemensamt för alla ungdomarna är att de behöver någon som har extra tid för just dem och är intresserade  Serviceinsatser avser stödinsatser som man kan delta i utan att registreras hos socialtjänsten. Personalen har tystnadsplikt. Det gäller samtliga fall med undantag  Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn   De stödinsatser som kan bli aktuella är stödsamtal, öppenvårdsinsatser, kontaktperson, kontaktfamilj, kontaktperson, vård och behandling i familjehem eller på  Du som behöver en kontaktperson. Kontaktpersonen har ett så kallat förtroendeuppdrag.


Svenska bostäder lediga jobb
anders ottosson

Familj, barn och ungdom - Eskilstuna kommun

Postadress. Box 205 178 23 Ekerö. Kontakt. Organisationsnummer: 21 20 00 - 0050  Till socialtjänstens Individ och familjeomsorg (IFO) i Knivsta kommun kan du Du kan ha kontakt med Enheten för Råd och stöd utan att det registreras hos  Orosanmälan om barn som far illa kan också faxas till oss på faxnummer 08-706 88 60. Vid din första kontakt med socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning per  Mottagningsenheten på Gävle kommuns socialtjänst har en ansträngd situation på Ring vår kundtjänst och be att får prata med socialtjänstens mottagning. Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt SoL. Socialtjänsten tillsätter i ökande omfattning kontaktpersoner för barn och ungdomar med omfattande och komplexa  Kontakt. Vill du veta mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med eller har du andra frågor?

Barn- och ungdomsenheten - Familjehemsenheten - Sala

Som kontaktperson får du uppdrag genom socialtjänsten. Kontaktperson vuxen. Att bli kontaktperson för vuxna; Att vara kontaktperson för vuxna; Personligt ombud; Stödboende/särskilt boende; Sysselsättning; Tillfälligt stödboende; Ture Träfflokal; Uppsökande verksamhet; Anhörigstöd. Aktiviteter. Anhöriggrupp; Stöd vid demens; Biståndsbedömda insatser för anhöriga; Anhörigvårdarkort; Familj, barn och ungdom 6 b § Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det.

Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. Kontaktmannapoolen jobbar med kontaktpersoner till ungdomar med social problematik. Att vara kontaktperson innebär att du blir en viktig del i någons liv. Målet är att ni ska ha roligt tillsammans och att du som är kontaktperson blir både en förebild och vän. För att kunna bli kontaktperson ska du ha fyllt 18 år, inte förekomma i polisens misstanke- och belastningsregister och inte själv vara i behov av insatser från socialtjänsten. Vem som kan få kontaktperson.