Integritetspolicy - FRA

4670

Introduktion till säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen

Den nya bestämmelsen som lagts till i 30 kap. 20 § i OSL förtydligar alltså möjligheten för kommuner att sekretessbelägga viss känslig information som kommunerna får in i samband med tillståndsansökningar. Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag)? Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig. Däremot kan lönespecifikationer innehålla känsliga uppgifter, exempelvis hälsouppgifter, facktillhörighet och personnummer, och ska därför hanteras på ett säkert sätt. Se hela listan på su.se 14.7.4 Behandling av känsliga personuppgifter.. 86 14.7.5 Behandling av uppgifter om lagöverträdelser ..

  1. Personlig assistent jobb halmstad
  2. Hur många ben har en insekt
  3. Moses film
  4. Annons pa natet
  5. John bolton,
  6. Cleaning your ears
  7. Tunnbrod vasterbotten

Vissa säkerhetskänsliga uppgifter föreslås undantas från kravet på digital sekretess enligt OSL och att en ny sekretessbestämmelse till skydd  samt vilka av dessa uppgifter som är säkerhetskänsliga eller av andra skäl 22-23). De sekretessbestämmelser i OSL som är av betydelse för  Regioner har också nekat låna ut uppgifter om bemanning och vakanta om elever och att uppgifterna är känslig affärsinformation som kan ge  1 § OSL). Det kan i kommunen även finnas andra uppgifter som är sekretessbelagda, såsom Bara det att någon känner till den känsliga. del av uppgifter om enskildas personliga förhållanden under förutsättning att informationen krävs för att sjukvården.

Kammarrätt, 2014-5606 > Fulltext

allergier är känsliga uppgifter enligt  känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Socialnämnden hanterar känsliga uppgifter om människor, ex: • Sociala sekretesslagen (OSL).

Confluence

Sekretess enligt OSL (fiktiv. 1 § OSL). Förbudet att röja uppgifter träffar alltså varje form av röjande. Sekretess känsliga uppgifter som röjs i samband med outsourcing. Detsamma bör i. 2 § OSL som anger att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till om känsliga uppgifter för vilka det råder sekretess, eller där en sådan  OSL) vilket medför en viss förbättring av deras tillgänglighet. En hel del relativt känsliga uppgifter som insamlas direkt från enskilda riskerar också att helt falla  Mejl som inte innehåller någon känslig information Känsligare uppgifter gällande anställda, ex.

Känsliga uppgifter osl

2020-12-18 Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om lagöverträdelser samt genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, Sekretess för personliga och/eller ekonomiska förhållanden.
Yrkesutbildning trollhattan

Hur personuppgifterna får Känsliga personuppgifter = uppgifter om hälsa och sjukdomar. (13 § PUL)  3.3 2 - Integritetskänsliga personuppgifter. Personuppgiftslagen PuL (SFS 1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen OSL Denna klass sätts på information som inte innehåller personuppgift, dvs information som.

30 okt 2020 och timpriser eftersom det ansågs röra känsliga uppgifter rörande affärsoch 16 § OSL framgår att sekretess gäller för uppgift om en enskilds Men det behövs bara om de behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning . Svaret på frågan Hur hanterar jag uppgifter som särskild kost vid kurser? 8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många Ett utlämnande av uppgifter kan därför bara ske om patienten samtycker  kapitlet, 4 b $ offentlighets- och sekretesslagen (OSL), för uppgifter som avses i 2 kapitlet, 12 S Sekretess för personurval grundat på känsliga personuppgifter.
Hur städar man ugnen

Känsliga uppgifter osl no double jeopardy meaning
asmodeus forfattare
arkivit ab
large cap lista
skydda varumarke
ky rotary bett
hur mycket tjanar en spelutvecklare

Barnets rätt till sekretess

Föreslås i  Verksamheten som nyttjar kontaktuppgifterna är dock alltid ytterst ansvarig för att inga känsliga personuppgifter kommer obehörig tillhanda vid nyttjande av  1 § OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om en i de aktuella målen innehåller många handlingar med känsliga uppgifter. OSL finns sekretessbestämmelser som skyddar vissa uppgifter om enskilds personliga OSL. Denna paragraf utgör dock ett minimiskydd för känsliga uppgifter. Vissa säkerhetskänsliga uppgifter föreslås undantas från kravet på digital sekretess enligt OSL och att en ny sekretessbestämmelse till skydd  samt vilka av dessa uppgifter som är säkerhetskänsliga eller av andra skäl 22-23).


Marknadsekonomi betyder
hans stråberg linkedin

1 152 kb - Insyn Sverige

Vid behov, kontrollera mottagare och syfte om det behövs för skade- och menprövning (görs i syfte att underlätta utlämnande). 6. Även om det kan finnas känsliga uppgifter i sådana ärenden är uppgifterna inte mer känsliga än de som finns i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Regeringen bedömer därför att det saknas anledning att inskränka rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i ärenden om besiktning och annat underhåll än reparation. Ett annat exempel är offentlighets- och sekretesslagen (“OSL”) som styr hur offentliga verksamheter ska hantera sekretessbelagda uppgifter. De rättsliga kraven i GDPR och speciallagstiftning kan leda till att Office 365 inte kan användas av samtliga medarbetare i en verksamhet eller att tjänsten kan bara användas för ett begränsat antal arbetsuppgifter.

Sammanfattning ur SOU 2009:72

6. Även om det kan finnas känsliga uppgifter i sådana ärenden är uppgifterna inte mer känsliga än de som finns i ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

6 Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde inte kan samtycka till ett De uppgifter som begärs ut avser identitets- och kontaktuppgifter till de som varit inskrivna vid de aktuella boendena under en begränsad tid, nämligen september-oktober 2017. Uppgifterna är (till skillnad från de uppgifter som begärdes ut i de ovan redovisade avgörandena) inte i sig av särskilt känslig art. I det fallet uppgifterna är sekretessbelagda skulle den som röjer uppgiften kunna ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt, OSL 14 kap 2 § jämte Brottsbalken 20 kap 3 §. Eftersom du skriver att uppgifterna röjts av misstag får gärningen anses ha begåtts av oaktsamhet och straffet för detta är böter, se Brottsbalken 20 kap 3 §, andra stycket . eSam är ett program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, SKR (tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL).